OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

  

RODZAJ ZAJĘĆ OSOBA PROWADZĄCA

Kółko matematyczne 

Agnieszka Guzek

Zajęcia rozwijające dla klasy I

Kółko bibułkarskie     

Jolanta Kubit
Alina Czyż

SKS 

Adam Kubit

  Gimnastyka
korekcyjno - kompensacyjna