SAMORZĄD UCZNIOWSKI

  Przewodnicząca: 
Klaudia Żurawicz

  Zastępca:  
Zuzanna Pudło

 

Sekretarz:
Wiktoria Węgrecka

 
Skarbnik:
Jakub Żurawicz