RADA RODZICÓW

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Przewodniczący: Włodzimierz Drozd
 Zastępca: Alina Pudło
Skarbnik: Renata Węgrecka
 Sekretarz: Barbara Budyń
   

                         Ustalono składkę na Radę Rodziców - 30 złotych

 


                   Rada Rodziców została wybrana na spotkaniu w dniu 11.09.2019

w którym uczestniczyli: Dyrekcja Szkoły oraz Przedstawiciele Rad Oddziałowych wcześniej wybranych.