Adres

 

E-mail

SZKOŁA PROMUJĄCA
 REGIONALNE TRADYCJE LUDOWE

SZKOŁA PRZYJAZNA
IDEI WOLONTARIATU

KALENDARZ

 

KOŁO MATEMATYCZNE

 

Koło matematyczne działa w naszej szkole od wielu lat. W bieżącym roku szkolnym zajęcia koła odbywają się raz w tygodniu w wymiarze jednej godziny. Należą do niego uczniowie uzdolnieni matematycznie z klasy piątej i szóstej.
Celem zajęć jest rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych, ukazywanie matematyki jako dziedziny nauki interesującej i zabawnej, zapoznawanie z ciekawostkami z historii matematyki, rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin wymagających wiedzy matematycznej oraz rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem matematyki. Zajęcia mają różne formy, od pracy z tekstem i rozwiązywanie zadań poprzez pracę z programami multimedialnymi, z internetem do wykonywania pomocy naukowych i prac praktycznych.
W ramach zajęć uczniowie przygotowują się do udziału w konkursach matematycznych (m.in. Turnieju „Matematyczny Czar Par”, konkursu interdyscyplinarnego matematyczno-przyrodniczego organizowanego przez Kuratora Oświaty).

 


 

DO GÓRY