KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

 Termin

Wydarzenie

2 września 2019

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/20.

Pasowanie i ślubowanie pierwszoklasistów.

23 grudnia – 31 grudnia 2019 Zimowa przerwa świąteczna.
27 stycznia 2020 Klasyfikacja śródroczna.
13 – 26 stycznia 2020 Ferie zimowe.
21, 22, 23 kwietnia 2020 Egzamin ósmoklasisty.
9 – 14 kwietnia 2020 Wiosenna przerwa świąteczna.
19 czerwca 2020 Klasyfikacja roczna i końcowa.
26 czerwca 2020 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
27 czerwca – 31 sierpnia 2020 Ferie letnie.

 

DNI DODATKOWO WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH
W ROKU SZKOLNYM 2019/20

31 października 2019 r.

21, 22, 23 kwietnia 2020 r.

30 kwietnia 2020 r.

12 czerwca 2020 r.

24, 25 czerwca 2020 r.

W tych dniach szkoła zapewnia opiekę wszystkim uczniom, którzy jej potrzebują.