Adres

 

E-mail

SZKOŁA PROMUJĄCA
 REGIONALNE TRADYCJE LUDOWE

SZKOŁA PRZYJAZNA
 IDEI WOLONTARIATU

KALENDARZ

 

Zajęcia Gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej

 

W zajęciach gimnastyki korekcyjnej uczestniczą  uczniowie klasy II w wymiarze 1 godz. tygodniowo. Do udziału w gimnastyce dzieci klasyfikowane są na podstawie zaświadczeń lekarskich. Głównym celem zajęć jest korygowanie istniejących wad postawy lub zapobieganie ich pogłębianiu. Zajęcia korekcyjne mają za zadanie wzmacnianie układu mięśniowego oraz kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia.

 

DO GÓRY