Adres

 

E-mail

SZKOŁA PROMUJĄCA
 REGIONALNE TRADYCJE LUDOWE

SZKOŁA PRZYJAZNA
IDEI WOLONTARIATU

KALENDARZ

 

Kółko bibułkarskie

 

Tradycja - skarbnica wzorców postępowania dla przyszłych pokoleń, to obyczaje godne naśladowania i kontynuacji, przechodzące z pokolenia na pokolenie. To właśnie tradycja jest fundamentem dzisiejszej kultury; dlatego warto ją podtrzymywać, troskliwie pielęgnować, przybliżać i eksponować.
Jedną z form kultywowania tradycji jest organizowanie zajęć, które w przystępny sposób pomagają dzieciom bliżej poznać kulturę i sztukę naszych przodków. Rękodzieło artystyczne to jedna z zapomnianych już dziś form sztuki, polegająca na własnoręcznym tworzeniu nie tylko przedmiotów użytkowych, ale również ozdobnych.
Nastawione na konsumpcyjny tryb życia społeczeństwo najczęściej sięga po gotowe produkty, tak często tandetne i pozbawione prawdziwego piękna. Zapominamy, że tęsknota za pięknem jest odwiecznym pragnieniem ludzkości. Z zachwytem i zadumą wspominamy izdebki naszych babć w drewnianych domach, gdzie pod oknami kwitły malwy i jaśmin. Tęsknimy za prostotą i skrzętnie przechowujemy piękne wspomnienia. W tych starych domach, które w szybkim tempie znikają z naszych krajobrazów, życie rodzinne i towarzyskie koncentrowało się przede wszystkim w kuchni, to tutaj biło serce każdego prawdziwego domostwa. Nie pamiętają nasi uczniowie zawieszonych tam wysoko na ścianach obrazów świętych ozdabianych wokół bibułowymi kwiatami wykonywanymi przez gospodynie. Kwiaty takie wykonywano również do dekorowania palm wielkanocnych, strojenia dożynkowego wieńca czy wreszcie wplatano je w jodłowe gałązki, którymi przystrajano groby na Wszystkich Świętych. Mając w pamięci urok i piękno wspomnianych wyżej czasów oraz uwzględniając, jak wielkie znaczenie ma wykształcenie szacunku dla tradycji naszych przodków i rozbudzenie uczuć patriotycznych oraz estetycznych, zorganizowano w naszej szkole pozalekcyjne spotkania z bibułkarstwem. Już podczas początkowych zajęć i pierwszych kontaktów dzieci ze sztuką bibułkarstwa spotkała się ona z bardzo żywym zainteresowaniem. Samodzielne wykonywanie misternych bibułkowych ozdób uczy szacunku wobec pracy swojej i rówieśników, daje ogromną radość z tworzenia i dawania własnoręcznie robionych upominków, które świadczą o zaangażowaniu i sercu, które dziecko wkłada w pracę.
Praca uczniów w Kółku Bibułkarskim spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród rodziców, którzy z radością podziwiali piękne dekoracje okolicznościowe, tworzone przez swoje dzieci. Popularnością cieszyły się również własnoręczne ozdoby, które uczniowie sprzedawali na szkolnych giełdach, zbierając w ten sposób fundusze np. na szkolną wycieczkę. Wyrazem powszechnego uznania są nagrody, które wielokrotnie otrzymywało Kółko Bibułkarskie z Krasnej. Pomimo krótkiego okresu istnienia, mali artyści wielokrotnie spotkali się z wyróżnieniem swojej pracy, zdobywając czołowe miejsca i nagrody w wielu konkursach, m.in. gminnych konkursach szopek bożonarodzeniowych, ozdób choinkowych, stroików świątecznych czy palm wielkanocnych. Jedna z prac dzieci została wyróżniona możliwością reprezentacji gminy na Międzynarodowym Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych, którego finał odbywał się na Słowacji. Szopka wykonana przez Kółko Bibułkarskie z Krasnej otrzymała nagrodę specjalną dyrektora Muzeum Historycznego w Dukli. Praca w kółku bibułkarskim daje wiele radości i satysfakcji, a także umożliwia bliżej poznawać dzieci. Uczestnik zajęć ma uwierzyć w swoje możliwości, polubić świat bibuły, która będzie mu dawała radość tworzenia. Nawet uczniowie z trudnościami dydaktycznymi nie zniechęcają się, gdyż podczas spotkań mają szansę wykazać się swoją pomysłowością, mają możliwość eksperymentować i doświadczać. Pomaga im to uwierzyć we własne siły. Techniki formowania bibuły zawierają ćwiczenia sprawnościowe, elementy z zakresu kinezjologii, stymulują rozwój zdolności twórczych. Przyczyniają się do ogólnego rozwoju psychofizycznego dziecka.
Zajęcia grupowe integrują uczniów z różnych przedziałów wiekowych (klasy I - VI). Bibułkarstwo to nie tylko czasochłonna i żmudna praca, ale przede wszystkim wspaniała przygoda, rozbudzenie wrażliwości estetycznej i wyobraźni.
Spotkania Kółka Bibułkarskiego dostarczają wiele radości i satysfakcji zarówno dzieciom jak i nam - opiekunom.

 

 

KLIKNIJ BY ZOBACZYĆ WIĘCEJ PRAC

 

DO GÓRY