PROFILAKTYKA W WODZIE

 

Zajęcia na pływalni są promocją zdrowego stylu życia, uczą aktywnie spędzać wolny czas. Równocześnie są czynnikiem zapobiegającym pojawianiu się wśród uczniów zachowań patologicznych. Przeciwdziałają konkretnym zagrożeniom, jak: narkotyki, alkoholizm, nikotynizm, przemoc, zaburzenia emocjonalne itp.

Zajęcia w wodzie mają bardzo dużą wartość korektywną. Specyfika środowiska wodnego umożliwia odciążenie kręgosłupa, wpływa hartująco, pozwala stosować różnorodne ćwiczenia oddechowe, sprzyja rozluźnieniu mięśni i elongacji kręgosłupa, a przez to ułatwia przyjęcie poprawnej postawy ciała. Dzięki zajęciom na pływalni korygowanie wad postawy jest bardzo lubianą przez dzieci formą terapii. Pobyt na basenie pozwala łączyć przyjemność z nabywaniem umiejętności pływackich oraz oddziaływaniem terapeutycznym.

 Cele programu:

 • przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości nieletnich,

 • zapobieganie takim uzależnieniom, jak: alkoholizm, nikotynizm,

 • utrwalenie postaw i zachowań społecznych warunkujących prawidłowy rozwój ze szczególnym podkreśleniem znaczenia zdrowego stylu życia i odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz drugiego człowieka,

 • zmiana obiegowych przekonań na temat stosowania środków psychoaktywnych,

 • promowanie zdrowego stylu życia,

 • korygowanie wad postawy dzieci z deficytami rozwojowymi,

 • ukazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu jako przeciwwaga do zachowań ryzykownych, zagrażających zdrowiu i życiu własnemu oraz kolegów,

 • kształtowanie potrzeby umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie, sprawność fizyczną oraz wyrabiania czujności wobec zagrożeń dla zdrowia i życia,

 • kształtowanie przyzwyczajeń spędzania wolnego czasu w sposób aktywny a w szczególności poprzez zajęcia rekreacyjne w wodzie,

 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie

 • eliminowanie zachowań agresywnych i przemocy.