NASZE SPOTKANIA Z TRADYCJĄ POLSKĄ

 

"Na tym polega wielkość człowieka, że wyrastając z określonych korzeni, nie odcina się od nich, nie wstydzi się ich, gdyż wie, że bez nich umrze. Po prostu umrze bez korzeni".

Ks. K. Pawlina


Uznając wielką rolę tradycji w życiu narodu Szkoła Podstawowa w Krasnej zainicjowała "Spotkania z Tradycją Polską". Podejmowane działania skierowane są głównie w stronę dzieci i młodzieży, zwłaszcza z terenu gminy Korczyna, ale również i do dorosłych uczestników kultury. Spotkania to prezentacja polskich obyczajów ludowych wzbogacona w liryczną oprawę, która tworzy nastrój mający wywołać u odbiorcy szczególne przeżycia.
Inicjatywa ma na celu przybliżyć młodym ludziom odchodzące często w niepamięć polskie obyczaje ludowe związane ze świętami kościelnymi i dniem powszednim, a dorosłym przypomnieć je. Zamierzeniem organizatorów jest też rozbudzenie miłości do rodzimej tradycji, zaprezentowanie piękna i duchowej głębi polskiego obyczaju, integracja pokoleń. Jeżeli nie będziemy wskazywać młodym Polakom naszych korzeni, wychowamy pokolenie zagubione kulturowo, nie wiedzące skąd przychodzi, kim jest i dokąd zmierza. Do tej pory odbyło się sześć "Spotkań z Tradycją Polską" przenoszących uczestników w czasie do początku XIX wieku. Przyświecało im motto "Polska niechaj polskim obyczajem stoi". W każdym z nich brało udział ponad sto osób z terenu gminy i nie tylko, należących do różnych grup społecznych i wiekowych. Kraśnieńskie spotkania to efekt współpracy nauczycieli, uczniów i dorosłych mieszkańców wsi.
 

WIĘCEJ