SPOTKANIE Z FUNKCJONARIUSZKĄ POLICJI

10 września br. w naszej szkole odbyło się spotkanie z funkcjonariuszką policji, pracującą, na co dzień w Komisariacie Policji w Korczynie.
Prowadząca spotkanie zwracała szczególną uwagę na to, jakie reguły bezpieczeństwa należy zachować w drodze do i ze szkoły, przypominała o tym, jak poruszać się po ulicy oraz chodniku. Pani policjantka wytłumaczyła, jak należy zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwracać się o pomoc w sytuacji zagrożenia. Ponadto podkreśliła, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które każdy uczeń powinien posiadać.
Później odbyła się pogadanka dla klas starszych- tematem pogadanki była cyberprzemoc. Omówione zostały najczęściej występujące formy przemocy z wykorzystaniem sieci i telefonu komórkowego: nękanie, straszenie, publikowanie ośmieszających zdjęć i filmów, szantaż, podszywanie się za kogoś innego, pisanie obraźliwych komentarzy i wyzwisk. Funkcjonariuszka ostrzegała uczniów przed pochopnym udostępnianiem w Internecie swoich danych osobowych, zdjęć i filmów. Zwróciła także uwagę na konieczność ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci. Zachęcała uczniów do tego, aby w sytuacji zagrożenia szukali wsparcia u dorosłych – rodziców, nauczycieli i innych zaufanych osób.

AK