INNOWACJA PEDAGOGICZNA
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 Sztuka uczenia się języków obcych jest dość trudna i niejednokrotnie zdarza się, iż dzieciom brakuje motywacji do zdobywania oraz utrwalania umiejętności językowych. Założeniem innowacji prowadzonej w naszej szkole jest nauka języka obcego metodą dramy czyli zastosowanie technik teatralnych. Uczeń w trakcie zajęć odgrywa scenki z bajek i historyjek, śpiewa piosenki, recytuje wiersze i rymowanki w języku angielskim oraz pokazuje za pomocą gestów wybrane wyrażenia i słownictwo (pantomima), bierze udział w tworzeniu większej formy teatralnej -spektaklu teatralnego. Poprzez taką formę nauki rozwija swoje umiejętności językowe oraz poszerza horyzonty myślowe związane z literaturą i kulturą państw anglojęzycznych. Czytając i słuchając ćwiczy koncentrację, a nauka krótkich tekstów wyzwala w uczniach naturalne procesy przyswajania języka oraz rozwija umiejętność komunikowania się. Ponadto, przedstawienia teatralne wyzwalają w dzieciach śmiałość i odwagę do wypowiadania się przed publicznością. Wykorzystanie do nauki utworów literackich dopasowanych poziomem do wieku i umiejętności językowych uczniów sprzyja przyswajaniu oraz wzbogacaniu zarówno słownictwa czynnego jak i biernego oraz konstrukcji gramatycznych. Drama pozwala pracować z uczniami w każdej grupie wiekowej i o różnym poziomie opanowania języka. Dlatego zajęcia prowadzone są w klasach 1-3 jak i 4-8. Poprzez przygotowanie spektakli dzieci mają możliwość wyrażenia siebie a krótkie inscenizacje dramowe uczą współpracy w grupie, odpowiedzialności kreatywności, kształtując również więzi emocjonalne między członkami zespołu. Dużą zaletą wykorzystania bajek i znanych utworów w języku angielskim jest fakt, iż treść jest znana dzieciom, co znacznie ułatwia komunikację w języku obcym. Uczniowie rozumieją z kontekstu nawet trudniejsze wyrażenia, są zadowoleni ze swoich osiągnięć, co mobilizuje ich do dalszej nauki. Dzieci bardzo chętnie doskonalą swoje umiejętności językowe i uczą się języka angielskiego w sposób przystępny, Pojedyncze sukcesy wzmacniają poczucie wartości, przełamanie wstydu i nieśmiałość związaną z wystąpieniem publicznym.

A.C.

 

Photo album created with Web Album Generator