Adres

 

E-mail

SZKOŁA PROMUJĄCA
 REGIONALNE TRADYCJE LUDOWE

SZKOŁA PRZYJAZNA
IDEI WOLONTARIATU

KALENDARZ

 

AKTUALNOŚCI

 

  Kochane Dzieci!

Małe i duże!

Z okazji Dnia Dziecka życzymy,

aby uśmiech zawsze gościł

na Waszych twarzach,

każdy dzień był wspaniałą przygodą

i niósł ze sobą wiele

pozytywnych doświadczeń.

Niech Wasze marzenia się spełniają :)

  Zmiana terminów dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktycznych

 W związku z czasem pandemii i zmianą organizacji pracy szkoły,

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Krasnej

podjęła uchwałę o nowych terminach dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktycznych. Są to:

16.06.2020 r. - Egzamin Ósmoklasisty - j. polski

(zamiast 21.04.2020 r.)

 17.06.2020 r. - Egzamin Ósmoklasisty -  matematyka

(zamiast 22.04.2020 r.)

 18.06.2020 r. - Egzamin Ósmoklasisty -  j. angielski

(zamiast 23.04.2020 r.)

Pozostałe dni wolne od zajęć dydaktycznych to: 12.06.2020 r. oraz

 24-25.06.2020 r.

  Kalendarz najważniejszych zmian dotyczących szkoły podstawowej.

WIĘCEJ

  MAJOWE ROCZNICE

WIĘCEJ

FOTOGRAFOWANIE
PRZYRODY

WIĘCEJ

Niech ten wyjątkowy, ŚWIĄTECZNY czas przyniesie radość, obdarzy zdrowiem, miłością i nadzieją, która pozwoli z ufnością spoglądać w przyszłość.

Pogodnych Świąt Wielkanocnych Wszystkim odwiedzającym naszą stronę  

Wesołego Alleluja!

 ŚWIĄTECZNE PRACE
NASZYCH UCZNIÓW

 

WIĘCEJ

 

ZE SZKOLNEGO ARCHIWUM

Zasady zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej Krasnej

obowiązujące od 25 marca 2020 r.

 1. Nauka zdalna w Szkole Podstawowej w Krasnej realizowana będzie z wykorzystaniem materiałów rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zgodnie z planem lekcji.

 2. Nauczyciele zweryfikowali i dostosowali programy nauczania do kształcenia na odległość.

 3. Informacje o treściach zajęć, zadaniach, czynnościach na dany dzień nauczyciele będą przesyłać za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

 4. Nauczyciele w zadaniach na dany dzień będą uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępność w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.

 5. Uczniowie są zobowiązani do wykonywania poleceń nauczycieli i odsyłania zadań w wyznaczonym czasie, w formie ustalonej z nauczycielem.

 6. Rodzice proszeni są o nadzór nad wykonywaniem powierzonych uczniom zadań i poleceń oraz bieżąca współpraca z nauczycielami.

 7. Monitorowanie aktywności uczniów odbywać się będzie na podstawie listy odebranych wiadomości (informacji zwrotnych od uczniów). Uczeń powinien odebrać wiadomość, potwierdzając tym samym udział w lekcji.

 8. Jeśli uczeń/rodzic nie ma możliwości odbierania i przesyłania informacji przez Internet, powinien skontaktować się z nauczycielem i indywidualnie ustalić sposób współpracy.

 9. Monitorowanie postępów uczniów i ocenianie odbywać się będzie na podstawie: prac przesłanych w formie elektronicznej, testów przeprowadzanych przez Internet.

 10. Każdego dnia, zgodnie z planem lekcji oraz harmonogramem, nauczyciele będą dostępni (telefonicznie, poprzez dziennik elektroniczny lub za pomocą komunikatorów) dla uczniów i rodziców w celu indywidualnej porady czy pomocy w zadaniach.

 11.  Nauczyciel pozostaje w stałym kontakcie z uczniami i ich rodzicami, ocenia zdalnie otrzymane od uczniów prace pisemne, udziela wskazówek i porad, poprawia ewentualne błędy. Informuje ucznia o jego mocnych i słabych stronach, udziela wsparcia w przezwyciężaniu trudności.

Szanowni Państwo, dołożymy wszelkich starań, aby to nowe dla nas wszystkich zadanie, jakim jest nauczanie zdalne, było efektywne, jak najmniej stresujące, jak najbardziej wspierające.

Proszę pamiętać, że nie chodzi o to, żeby zrobić zadanie za dziecko, wyręczyć je we wszystkim, ale zachęcić je do pracy własnej, odpowiedzialności, uczciwości, poszukiwania rozwiązań oraz zorganizowania sobie dnia pracy.

To są bardzo ważne umiejętności, które należy kształcić w młodych ludziach.

W przypadku jakichkolwiek trudności, wątpliwości zapraszam do kontaktu z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów.

Praca w domu – praca online

Materiały do samodzielnej nauki.
Informuję, że od poniedziałku 16 marca nauczyciele będą wspierali swoich uczniów w nauce i przekazywali im materiały, zadania do samodzielnej pracy w domu. Szczególną opieką dydaktyczną zostaną objęci uczniowie klasy 8, którzy przygotowują się do egzaminu ósmoklasisty.
W celu komunikacji zostaną wykorzystane następujące rozwiązania: dziennik elektroniczny, strona internetowa szkoły, maile i sms-y do rodziców, a w przypadku uczniów starszych zadania będą również wysyłane do młodzieży.
Polecam również dla uczniów i nauczycieli: epodręczniki.pl - to biblioteka bezpłatnych sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych, lektury szkolne na tvpkultura.pl, zadania powtórkowe przed egzaminem ósmoklasisty na www.cke.gov.pl
Proszę rodziców o pomoc w zorganizowaniu pracy zdalnej, motywowaniu dzieci do nauki oraz zachęcanie do korzystania z programów edukacyjnych polecanych przez nauczycieli.

Dyrektor szkoły
Elżbieta Bednarczyk
 

W czasie kiedy nie możemy uczyć się w murach naszej szkoły będziemy korzystać z Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej (TIK) przesyłając uczniom materiały i zadania za pośrednictwem kont na e-dzienniku.
Poniżej zamieszczamy linki do stron, które pozwolą uczniom powtórzyć wiadomości ze szkoły, a także rozwinąć swoje zainteresowania i pogłębić wiedzę.
Zachęcamy Was, Uczniowie, do zapoznania się z materiałami i ćwiczeniami zawartymi na poniższych stronach.

Ósmoklasiści - materiał przygotowujący do egzaminu i przykładowe testy

Centralna Komisja Egzaminacyjna - zadania powtórkowe

Zadania z matematyki

Zadania egzaminacyjne

Język polski

Ortografia

Ortografia

Lektury

Materiały - ćwiczenia

Zdania złożone

Matematyka

Zadania interaktywne z matematki

Testy matematyczne

Zadania z edukacji matematycznej

Kalkulatory i przeliczniki

Gry matematyczne

Matematyka na YouTube

Videolekcje z matematyki

Strony wieloprzedmiotowe

Materiały do nauki

Zdalne lekcje dla klas 1 - 8

Dzieci uczą rodziców

Materiały edukacyjne nauczycieli

Quizy - matematyka, języki obce, geografia i nauki przyrodnicze

Zadania z różnych przedmiotów

Portal wiedzy

Nowa Era dla ucznia

Edukacja wczesnoszkolna

Zadania z edukacji polonistycznej

Zadania z edukacji matematycznej

Zabawa i nauka

Gry i zabawy edukacyjne

Informatyka

Projektowanie w Scratchu

Bezpieczny Internet - Sieciaki

Historia

Gra edukacyjna - Godność, wolność i niepodległość

Muzyka

Muzykoteka szkolna

Polecamy:

Muzeum Powstania Warszawskiego

TVP Kultura – ekranizacja lektur szkolnych

Witrualny spacer po muzeach

Oferta szczegółowa:

TVP kultura

TVP ABC

PAKIET MATERIAŁÓW DLA 8-KLASISTÓW

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet materiałów dla 8-klasistów. Codziennie o 900 nowe zadania z polskiego, matematyki i angielskiego, o 1500 – rozwiązania!

 Zapraszamy na stronę www.cke.gov.pl

Pilne!

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krasnej

apeluje do wszystkich Uczniów i Rodziców

 o potraktowanie czasu zawieszenia zajęć szkolnych jako okresu, w którym uczniowie pozostaną w domach.

Proszę unikać dużych skupisk ludzkich tj. wizyt w sklepach, przemieszczania się busami oraz ograniczyć kontakty z rówieśnikami i osobami dorosłymi.

W okresie zawieszonych lekcji nauczyciele będą, w miarę możliwości, pracować zdalnie z uczniami. Informacje w tej sprawie będą przekazywane poprzez dziennik elektroniczny.

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa

nie będą

odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w dniach 12 i 13 marca 2020 r.

Od dnia 16 marca do 25 marca 2220 r.

zawiesza się

wszystkie zajęcia organizowane przez szkołę i na terenie szkoły.

CO MUSIMY WIEDZIEĆ O KORONAWIRUSIE?

Na stronach Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego znajdują się aktualne informacje na temat koronawirusa.

Zachęcamy uczniów i rodziców do ich odwiedzenia:

www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

www.gov.pl/koronawirus

GMINNE ELIMINACJE 
OTWP

 

WIĘCEJ

BRAWA DLA ZUZANNY I NIKOLI

WIĘCEJ

 


WYCIECZKA

DO KORCZYNY

WIĘCEJ

BRAWA DLA ZUZANNY, AMELII, ANI, PATRYCJI

WIĘCEJ

13 styczeń - 25 styczeń 2020

Ferie są po to, abyś odpoczywał, bawił się...

ale!...

 

WIĘCEJ

RAZEM NA ŚWIĘTA

WIĘCEJ

SZKOLNA WIGILIA

 

WIĘCEJ

 

KONKURS PLASTYCZNY
,,OZDOBY CHOINKOWE"

 WIĘCEJ

KONKURS PLASTYCZNY
,,ZAPOBIEGAJMY POŻAROM"

 WIĘCEJ

PRÓBNA
EWAKUACJA

 WIĘCEJ

KREATYWNY PRZEDSZKOLAK

 WIĘCEJ

PROJEKTUJEMY,
MIERZYMY I SZYJEMY

 WIĘCEJ

KLINIKA DOKTORA MISIA

 WIĘCEJ

WYCIECZKA EDUKACYJNA

 WIĘCEJ

18 GRUDNIA 2019 (ŚRODA)

godziny spotkań ustalone  z wychowawcami klas

CZYTAMY DZIECIOM

 WIĘCEJ

WYJAZD NA LODOWISKO

 WIĘCEJ

 

PRZEDSZKOLAKI
 W AKCJI

 

 WIĘCEJ

CZY TO JUTRO, CZY TO DZIŚ, WSZYSTKIM JEST POTRZEBNY MIŚ!

 WIĘCEJ

INNOWACJA
PEDAGOGICZNA

MAŁY BYSTRZAK

 

 WIĘCEJ

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

,,Drama team”

Drama w nauczaniu języka angielskiego

 WIĘCEJ

GRATULACJE
DLA JULITY

 WIĘCEJ

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

 WIĘCEJ

ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

 WIĘCEJ

PASOWANIE NA CZYTELNIKA

 WIĘCEJ

 WIĘCEJ

JEDZMY ZDROWE DYNIE - SEZON NA NIE SZYBKO MINIE

 WIĘCEJ

13 LISTOPADA 2019 (ŚRODA)

godziny spotkań ustalone  z wychowawcami klas

E-papierosy - potencjalne zagrożenia

Materiał opracowany przez Główny Inspektorat Sanitarny przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej

Warszawa, 7 października 2019 r.

Informacja na temat potencjalnych zagrożeń związanych ze stosowaniem elektronicznych papierosów

 WIĘCEJ

Mamy Rekord w Pierwszej Pomocy!!!


W tym roku 16 października, w całej Polsce jednocześnie prowadziło resuscytacje aż 150 560 osób w 1 380 instytucjach!!!

WYCIECZKA
DO
CZARNORZEK

 WIĘCEJ

WYCIECZKA ŻARNOWIEC - BÓBRKA

 WIĘCEJ

 WIĘCEJ

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2019/20
14 października 2019 roku
jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
Szkoła zapewnia uczniom zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej w godz. 7.15-15.00.
Ze względów organizacyjnych prosimy rodziców uczniów chcących skorzystać z zajęć opiekuńczych organizowanych w szkole, o podanie wychowawcy klasy w jakich godzinach dziecko skorzysta z opieki w szkole.
Zgłoszenia do dnia 11 X 2019 r.
W tym dniu szkoła nie zapewnia dożywiania.

 WIĘCEJ

 Konkurs plastyczny
,,NIETOPERZ  DA SIĘ LUBIĆ”

 

WIĘCEJ

 WIĘCEJ

 

WIĘCEJ

    SPOTKANIE Z POLICJANTKĄ

WIĘCEJ

 

 WIĘCEJ

 SPRZĄTANIE ŚWIATA 2019

WIĘCEJ

19 WRZEŚNIA 2019 (CZWARTEK)

godz. 1600 - zebranie ogólne z dyrektorem szkoły. Bezpośrednio po zebraniu odbędą się spotkania z wychowawcami klas

 WITAJCIE W SZKOLE

WIĘCEJ

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019-2020
2 września 2019 r.

Godz. 900
Msza Św. w Kościele Parafialnym w Krasnej dla wszystkich uczniów szkoły i dzieci z oddziału przedszkolnego.

Godz. 1000
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego na sali gimnastycznej, a następnie spotkania z wychowawcami klas.

DO GÓRY

 

UCZESTNICZYMY

W