Adres

 

E-mail

SZKOŁA PROMUJĄCA
 REGIONALNE TRADYCJE LUDOWE

SZKOŁA PRZYJAZNA
IDEI WOLONTARIATU

KALENDARZ

 

 


Szkoła Podstawowa w Krasnej sięga swą historią do czasów POWOJENNYCH.
Uczęszczało do niej kilka pokoleń kraśnian. W szkole miało miejsce przez lata jej istnienia wiele zmian. Zawsze jednak starała się ona wspomagać rodziców w wychowywaniu dzieci na dobrych ludzi, patriotów oraz wyposażyć je w wiadomości i umiejętności niezbędne w życiu a także dalszej edukacji. Dzisiaj szkoła stara się kontynuować te cele poprzez realizację zadań WIZJI SZKOŁY.
W ostatnim czasie przeprowadzony został remont budynku. Utworzono pracownię komputerową, dobrze wyposażoną siłownię. Szkoła oferuje uczniom różne formy zajęć dodatkowych rozwijających ich zainteresowania i kształcących UMIEJĘTNOŚCI.

Prowadzone są również zajęcia z uczniami mającymi problemy w nauce. Placówka troszczy się o zdrowy rozwój ruchowy dzieci, organizując dla nich zajęcia sportowe, m.in. na basenie, siłowni.
Od kilku lat szkoła we współpracy z KGW organizuje SPOTKANIA Z TRADYCJĄ POLSKĄ, których celem jest uświadamianie młodym Polakom; uczniom (nie tylko SP w Krasnej) ich przynależności kulturowej, wzbudzanie miłości do Ojczyzny i rodzinnej tradycji; w tym REGIONALNYCH TRADYCJI LUDOWYCH.

Wychowując uczniów w duchu tradycji, podejmuje się równocześnie działania zmierzające do przygotowania ich do życia we współczesnym świecie m.in. na zajęciach kółka UNII EUROPEJSKIEJ. Szkoła stara się wpoić swoim uczniom ideę bezinteresownej pracy dla innych, współpracuje z WOLONTARIATEM STUDENCKIM, bierze udział w WIELU AKCJACH CHARYTATYWNYCH.